برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : کلاس شاهنامه خوانی در کتابخانه شهید باهنر شمیرانات بخوانید :
کلاس# شاهنامه# خوانی#  در کتابخانه# شهید# باهنر# شمیرانات# با حضور جمعی از اعضای علاقمند برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه# های عمومی شهرستان شمیرانات#؛ به همت مسئول کتابخانه، مریم ملکوتی و کتابدار برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1398 ساعت: 19:44

چکیده : ... با عنوان : کلاس داستان نویسی در کتابخانه شهید باهنر شمیرانات بخوانید :
کلاس# داستان# نویسی# با هدف "بررسی ادبیات قرن ۱۹  ادبیات آمریکا" در کتابخانه# شهید# باهنر# شمیرانات# با حضور جمعی از علاقمندان در محل کتابخانه# برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1398 ساعت: 19:44

چکیده : ... با عنوان : اعلام اسامی برندگان مسابقات کتابخوانی آسیب‌های اجتماعی: "همسر دوست‌داشتنی"، "خانه‌های همجوار"، "بهشت بخوانید :
سامی برندگان# مسابقات# کتابخوانی# آسیب‌های اجتماعی#: "همسر# دوست‌داشتنی"، "خانه‌های همجوار"، "بهشت# باصفا"، اعلام# شد.به‌گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات؛ اسامی# برندگان# مسابقات# کتا برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1398 ساعت: 19:44

چکیده : ... با عنوان : اتمام کلاس‌های آموزشی سال 1397 کتابخانه‌های عمومی شمیرانات بخوانید :
اتمام# کلاس‌های آموزشی# سال 1397 کتابخانه‌های عمومی# زیر پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی# شهرستان شمیرانات# به‌گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات#؛ علی محسنی، رئیس اداره کتابخانه‌های ع برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1398 ساعت: 19:44

چکیده : ... با عنوان : برگزاری مراسم ویژه نوروز در کتابخانه عمومی شهید باهنر شمیرانات بخوانید :
مراسم# ویژه# نوروز# باعنوان "نسیم باد نوروز#ی" در کتابخانه# عمومی# شهید# باهنر# شمیرانات# برگزار شد.به‌گزارش روابط عمومی# اداره کتابخانه#‌های عمومی شهرستان شمیراناتمراسم# "نسیم باد نوروزی" ویژه# برنامه نوروز 139 برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1398 ساعت: 19:44

چکیده : ... با عنوان : برگزاری پنجمین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات بخوانید :
پنجمین# جلسه# انجمن# کتابخانه‌های عمومی# شهرستان# شمیرانات# برگزار شد.به‌گزارش روابط عمومی# اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان# شمیراناتپنجمین# جلسه# انجمن# کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات در سال 1397 در روز برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1398 ساعت: 19:44

چکیده : ... با عنوان : کلاس مطالعاتی دین و زندگی در کتابخانه عمومی شهید باهنر شمیرانات بخوانید :
کلاس# مطالعاتی# دین و زندگی# با هدف آشنایی دانش آموزان با محیط کتابخانه#، در محل کتابخانه# عمومی# شهید# باهنر# شمیراناتکلاس# مطالعاتی# دین و زندگی#  با هدف آشنایی دانش آموزان با محیط کتابخانه، در محل کتابخانه ع برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1398 ساعت: 19:44

چکیده : ... با عنوان : کلاس شاهنامه خوانی در کتابخانه شهید باهنر شمیرانات بخوانید :
کلاس# شاهنامه# خوانی# هدف از برگزاری این جلسه را نگاهی بر آداب و رسوم جشن نوروز و مراسم چهارشنبه سوری در کتابخانه# شهید# باهنر# شمیرانات# برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه# های عمومی شهرستان شمیرا برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1398 ساعت: 19:44

چکیده : ... با عنوان : تقدیر از برگزیدگان مسابقات مختلف فرهنگی کتابخانه شهدای امامه بخوانید :
از برگزیدگان# مسابقات# مختلف# فرهنگی# کتابخانه# شهدای# امامه# تقدیر# شد.به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه# های عمومی شهرستان شمیرانات، در روز یکشنبه ۲۶ اسفند به همت زهره درزی مسئول کتابخانه شهدای# امامه# و با برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1398 ساعت: 19:44