برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : کلاس خلاقیت ادبی با موضوع عید غدیر خم در کتابخانه عمومی شهید محلاتی بخوانید :
کلاس خلاقیت ادبی با موضوع عید غدیر خم  در کتابخانه عمومی شهید محلاتی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی شمیرانات، به همت مسئو برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 24 شهريور 1397 ساعت: 4:15

چکیده : ... با عنوان : برنامه‌های روز هفتم هفته فرهنگی شهرستان شمیرانات: بخوانید :
  گزارش تصویری روز هفتم هفته فرهنگی شهرستان شمیرانات غرفه اداره کتابخانه ها در جشنواره هفته فرهنگی شهرستان شمیرانات   برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 24 شهريور 1397 ساعت: 4:15

چکیده : ... با عنوان : برنامه های هفته فرهنگی شهرستان شمیرانات: بخوانید :
  برنامه‌های هفته فرهنگی شهرستان شمیرانات در غرفه اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات مورد استقبال چشمگیر مردم قرار گرفت. به‌گزارش روابط عمومی ش برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : شنبه 24 شهريور 1397 ساعت: 4:15

چکیده : ... با عنوان : دیدار رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات با رئیس بنیاد نهج‌البلاغه بخوانید :
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات با رئیس بنیاد نهج‌البلاغه دیدار و به بحث و تبادل نظر پرداخت.   به‌گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 24 شهريور 1397 ساعت: 4:15

چکیده : ... با عنوان : سومین جلسه مسئواین کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات بخوانید :
سومین جلسه مسئواین کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات برگزار شد. به‌گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرنات، سومین جلسه مسئواین کت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 24 شهريور 1397 ساعت: 4:15

چکیده : ... با عنوان : کلاس خلاقیت در کتابخانه عمومی شهید محلاتی بخوانید :
کلاس خلاقیت با موضوع "عاشورا" در کتابخانه عمومی شهید محلاتی با حضور اعضا علاقمند برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی شمیرانا برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 24 شهريور 1397 ساعت: 4:15

چکیده : ... با عنوان : برگزاری جلسه خوشنویسی در کتابخانه شهید باهنر شمیرانات بخوانید :
  جلسه خوشنویسی  با موضوع "آموزش مقدماتی خوشنویسی(خط تحریری و خط درشت)" در کتابخانه شهید باهنر شمیرانات با استقبال اعضای علاقمند قرار گرفت. به گزارش ر برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 24 شهريور 1397 ساعت: 4:15

چکیده : ... با عنوان : برگزاری کلاس خوشنویسی در کتابخانه عمومی شهید محلاتی بخوانید :
کلاس خوشنویسی در کتابخانه عمومی شهید محلاتی با حضور اعضا علاقمند برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات به همت مسئو برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 24 شهريور 1397 ساعت: 4:15