برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : برگزاری دومین جلسه آموزش نقاشی کتابخانه عمومی حسینی فشم بخوانید :
  دومین جلسه آموزش نقاشی در کتابخانه عمومی شهید حسن حسینی فش&# برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : پنجشنبه 28 تير 1397 ساعت: 14:01

چکیده : ... با عنوان : برگزاری کلاس داستان‌نویسی در کتابخانه عمومی شهید محلاتی شمیرانات بخوانید :
  کلاس داستان نویسی به مناسبت هفته کرامت و روز دختر در کتابخان برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : پنجشنبه 28 تير 1397 ساعت: 14:01

چکیده : ... با عنوان : نقد، بررسی و رونمایی کتاب "قلم کاغذ احساس"در کتابخانه عمومی حسینی فشم بخوانید :
برگزاری جلسه نقد، بررسی و رونمایی کتاب "قلم، کاغذ ... احساس"      برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 28 تير 1397 ساعت: 14:01