برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : کانون ادبی کتابخانه شهدای لواسانات با موضوع "شعرخوانی و نقد شعر" بخوانید :
 کانون ادبی کتابخانه شهدای لواسانات با موضوع "شعرخوانی و نقد شعر" کانون ادبی کتابخانه شهدای لواسانات با موضوع "شعرخوانی و نقد شعر" برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمی برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 5:26

چکیده : ... با عنوان : جلسه مسئولین کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات با موضوع "برنامه های چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلام بخوانید :
جلسه مسئولین کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات با موضوع "برنامه های چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی " در کتابخانه شهید باهنر شمیرانات برگزار شد.   به‌گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرست برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 5:26

چکیده : ... با عنوان : برگزاری چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش رودبار قصران بخوانید :
چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش رودبار قصران با حضور اعضا در محل کتابخانه عمومی شهدای امامه برگزار است. به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات، چهارمین جلسه انجمن کتا برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 5:26

چکیده : ... با عنوان : کانون ادبی به‌همت کتابداران کتابخانه شهدای لواسانات شمیرانات؛ بخوانید :
کانون ادبی کتابخانه شهدای لواسانات با موضوع "آموزش نقد شعرکاربردی و نقد شعر امروز: ادامه بررسی رباعی و رباعی امروز" به‌همت کتابداران کتابخانه شهدای لواسانات، کانون ادبی کتابخانه با موضوع "آموزش نقد شع برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 5:26

چکیده : ... با عنوان : بازدید دانش آموزان به‌همت مسئول کتابخانه شهدای نیکنام‌ده شمیرانات؛ بخوانید :
بازدید دانش آموزان پایه دبستان ترم ولایت از کتابخانه به‌همت مسئول کتابخانه شهدای نیکنام‌ده شمیرانات، بازدید دانش آموزان پایه دبستان ترم ولایت از کتابخانه، انجام شد.   به گزارش روابط عمومی اداره کتابخا برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 5:26

چکیده : ... با عنوان : کلاس خلاقیت به همت مسئول و کتابداران کتابخانه شهید محلاتی شمیرانات بخوانید :
کلاس خلاقیت در کتابخانه شهید محلاتی  کلاس خلاقیت با خوانش کتاب و نقاشی در کتابخانه شهید محلاتی با حضور علاقمند کودک کتابخانه برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی شمیرانات، به برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 5:26

چکیده : ... با عنوان : کلاس داستان نویسی به همت کتابخانه عمومی شهید محلاتی شمیرانات؛ بخوانید :
کلاس داستان نویسی به همت مسئول کتابخانه و کتابداران کتابخانه شهید محلاتی به همت کتابخانه عمومی شهید محلاتی، کلاس داستان نویسی به همت مسئول کتابخانه و کتابداران کتابخانه شهید محلاتی برگزار شد. به گزارش برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 5:26

چکیده : ... با عنوان : کلاس خوشنویسی به همت مسئول کتابخانه و کتابداران کتابخانه شهید محلاتی: بخوانید :
 کلاس خوشنویسی در کتابخانه' target='_blank' href='/'>کتابخانه شهید محلاتی با حضور اعضای علاقمند به‌همت مسئول و کتابداران کتابخانه شهید محلاتی، کلاس خوشنویسی با حضور اعضای علاقمند کتابخانه برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی اداره کتابخان برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 5:26

چکیده : ... با عنوان : کلاس حافظ‌خوانی به‌همت کتابداران کتابخانه شهید محلاتی شمیرانات؛ بخوانید :
 کلاس حافظ خوانی  در کتابخانه شهید محلاتی با حضور اعضای علاقمند به‌همت مسئول و کتابداران کتابخانه شهید محلاتی، کلاس حافظ خوانی  با حضور اعضای علاقمند کتابخانه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 5:26

چکیده : ... با عنوان : کتاب دیوان حافظ با تصحیح دکتر حسابی در بنیاد دکتر حسابی رونمایی شد. بخوانید :
کتاب و دیوان و حافظ و با تصحیح و پروفسور حسابی و و روز چهارشنبه در بنیاد و دکتر و و حسابی با حضور علاقه‌مندان و فرهیختگان شهرستان شمیرانات رونمایی و شد.    به گزارش روابط عمومی اداره امور کتابخانه های شهرستان شمیرانات کت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 8 دی 1397 ساعت: 6:37

چکیده : ... با عنوان : جلسه خوشنویسی در کتابخانه شهید باهنر شمیرانات بخوانید :
  جلسه و خوشنویسی و  با موضوع "آموزش مقدماتی خوشنویسی(خط تحریری و خط درشت)" در کتابخانه و شهید و باهنر و شمیرانات و با استقبال اعضای علاقمند قرار گرفت.   به‌گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرا برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 8 دی 1397 ساعت: 6:37

چکیده : ... با عنوان : اهدا کتاب: بخوانید :
تعداد 500 جلد کتاب و به مسجد امام رضا (ع) اهدا و شد. به‌گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات، در پاسخ به درخواست مسجد جامع امام رضا (ع) شهرک شهید شهپریان (البرز)، تعداد 500 جلد کتاب برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : شنبه 8 دی 1397 ساعت: 6:37

چکیده : ... با عنوان : کلاس داستان نویسی در کتابخانه شهید محلاتی بخوانید :
کلاس و داستان و نویسی و با موضوع  شخصیت پردازی، از کتاب "مبانی ادبیات کودک و نوجوان" در کتابخانه و شهید و محلاتی و برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات؛ به همت مسئول کتابخان برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 8 دی 1397 ساعت: 6:37

چکیده : ... با عنوان : برگزاری هشتمین جلسه آموزش قرآن در کتابخانه عمومی شهید حسینی فشم بخوانید :
هشتمین و جلسه و آموزش و  قرآن و با موضوع " بحث حلال و حرام و روخوانی سوره ابراهیم " در کتابخانه و عمومی و شهید و حسن حسینی و فشم برگزار شد.    به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات، به همت مسئ برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : شنبه 8 دی 1397 ساعت: 6:37

چکیده : ... با عنوان : اهدا تعداد 1000 جلد کتاب به کتابخانه عمومی روستای راحت‌آباد لواسانات بخوانید :
تعداد و 1000 جلد کتاب و به‌منظور غنی‌سازی منابع کتابخانه و به کتابخانه عمومی و روستای و راحت‌آباد اهدا و شد. به‌گزرش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات، در پاسخ به درخواست بخشداری لواسانات و مبنی برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 8 دی 1397 ساعت: 6:37

چکیده : ... با عنوان : برگزاری کلاس نقاشی در کتابخانه شهدای نیکنام ده بخوانید :
  کلاس و نقاشی و و کاردستی در کتابخانه و شهدای و نیکنام و ده برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات، به همت مسئول کتابخانه، فاطمه جمالیان، دوره مقدماتی کلاس نقاشی در روز چهارش برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 8 دی 1397 ساعت: 6:37

چکیده : ... با عنوان : کلاس حافظ خوانی در کتابخانه شهید محلاتی بخوانید :
کلاس و حافظ و خوانی و در کتابخانه و شهید و محلاتی و با حضور جمعی از اعضای علاقمند در محل کتابخانه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات؛ به همت  مسئول کتابخانه صفیه زمانی و کتا برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 8 دی 1397 ساعت: 6:37

چکیده : ... با عنوان : کلاس حافظ شناسی در کتابخانه شهید باهنر شمیرانات بخوانید :
کلاس و حافظ و شناسی و با موضوع "بررسی اشتراکات و تاثیرات آیین مهر در آیین پهلوانی و عرفانی و اشتراکات معماری ساختمان زورخانه ، معابد مهر و خانقاه" با حضور جمعی از اعضای علاقمند در محل کتابخانه و برگزار شد. ب برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 8 دی 1397 ساعت: 6:37