برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : قصه گویی و کتابخوانی در حاشیه بازدید دانش آموزان مدرسه پیام َشهید از کتابخانه عمومی شهدای لواسانات بخوانید :
قصه گویی و کتابخوانی در حاشیه بازدید دانش آموزان مدرسه پیام َشهید از کتابخانه عمومی شهدای لواسانات انجام شد. به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات، به همت مسئول و کتابدار محترم کتابخانه عمومی شهدای لواسانات، قصه گویی و برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌دهکتابخوانی,کتابخانه,لواسانات,...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 25 آبان 1396 ساعت: 22:05

چکیده : ... با عنوان : نشست مشترک انجمن‌‌های کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات بخوانید :
همزمان با هفته کتاب برگزار شد: نشست مشترک انجمن‌‌های کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌‌‌‌های عمومی شهرستان شمیرانات، همزمان با فرا رسیدن بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، اولین نشست مشترک ا برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌دهانجمنهای,کتابخانه,شهرستان,شمیرانات,...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 25 آبان 1396 ساعت: 22:05

چکیده : ... با عنوان : دیدار رئیس اداره کتابخانه‌‌‌های عمومی با فرماندار شهرستان به مناسبت هفته کتاب بخوانید :
دیدار رئیس اداره کتابخانه‌‌‌های عمومی با فرماندار شهرستان به مناسبت هفته کتاب به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌‌‌های عمومی شهرستان شمیرانات، همزمان با فرا رسیدن بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و در حاشیه نشست مشترک انجمن‌ها برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌دهکتابخانههای,فرماندار,شهرستان,...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 39 تاريخ : پنجشنبه 25 آبان 1396 ساعت: 22:05

چکیده : ... با عنوان : کلاس آموزش نقاشی در فصل پاییز در کتابخانه عمومی شهید حسینی فشم بخوانید :
ششمین  جلسه کلاس آموزش نقاشی در کتابخانه عمومی شهید حسینی فشم برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات، به همت مسئول و کتابدار کتابخانه شهید حسینی فشم، علی زرین، کلاس آموزش نقاشی، روز ‌شنبه مورخ 13 آبان  ماه 1 برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌دهکتابخانه,...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : چهارشنبه 17 آبان 1396 ساعت: 14:20

چکیده : ... با عنوان : کلاس قرآن و نقاشی کودکان زیر ۹ سال در کتابخانه شهدای امامه بخوانید :
کلاس قرآن و نقاشی کودکان زیر ۹ سال در کتابخانه شهدای امامه برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شمیرانات و به همت مسئول کتابخانه شهدای امامه، زهره درزی، کلاس آموزش قرآن و نقاشی کودکان زیر ۹ سال، روز ۶ مهر ۱۳۹۶ ازساع برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌دهکتابخانه,...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 17 آبان 1396 ساعت: 14:20