برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : برگزاری جلسه داستان‌نویسی کتابخانه شهید باهنر شمیرانات بخوانید :
جلسه آموزش پایه‌‌ای داستان نویسی در کتابخانه شهید باهنر برگزار شد. به گزارش رابط خبری اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات، به همت مسئول کتابخانه فریبا میرزائی و کتابداران کتابخانه، جلسه داستان‌نویسی با موضوع آموزش پایه‌‌ای و شیوه های نگارش، روز چهارشنبه مورخ 11 مرداد ماه 1396 به سرپرستی خانم م برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 6:15

چکیده : ... با عنوان : کلاس آموزشی قصه‌گویی و تصویرسازی در کتابخانه شهدای لواسانات بخوانید :
کلاس آموزشی قصه‌گویی و تصویرسازی با موضوع "زنجیره غذایی" در کتابخانه شهدای لواسان برگزار شد.     به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات، به همت مسئول و کتابداران کتابخانه شهدای لواسان، جلسه نقاشی و کاردستی با موضوع قصه‌ی کتاب هپلی هپو، روز یک‌‌شنبه مورخ 15 مرداد ماه 1396 به م برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 6:15

چکیده : ... با عنوان : کلاس آموزش قواعد و روان‌‌‌خوانی قرآن کتابخانه شهید حسینی فشم بخوانید :
کلاس آموزش قرآن با رویکرد قواعد و روان‌‌‌خوانی قرآن در کتابخانه شهید حسینی فشم برگزار شد.    به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات، به همت مسئول کتابخانه شهید حسینی فشم علی زرین، کلاس آموزش قواعد و روان‌‌‌خوانی قرآن، روز یک‌شنبه مورخ 15 مرداد ماه 1396 ساعت 10 الی 12 در دو گر برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 6:15

چکیده : ... با عنوان : کلاس آموزش قرآن و نقاشی کودکان زیر ۹سال کتابخانه شهدای امامه بخوانید :
دهمین جلسه کلاس آموزش قرآن و نقاشی کودکان زیر ۹سال بر پایه‌ی تمرین اشکال هندسی در کتابخانه شهدای امامه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات، به همت مسئول کتابخانه شهدای امامه، خانم زهره درزی، کلاس آموزش قرآن و نقاشی کودکان زیر ۹سال، روز شنبه مورخ ۱۴مردادماه ۱۳۹۶ا برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 6:15

چکیده : ... با عنوان : جلسه کلاس آموزش رایانه کتابخانه شهدای امامه بخوانید :
 نهمین جلسه کلاس آموزش رایانه با موضوع "اجرای برنامه" در کتابخانه شهدای امامه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات، به همت مسئول کتابخانه شهدای امامه، خانم زهره درزی، کلاس آموزش رایانه روز شنبه مورخ 15 مرداد ماه ۱۳۹۶از ساعت  ۱۵الی۱۷ به مربی‌گری خانم راحله درزی و برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 6:15

چکیده : ... با عنوان : راه‌اندازی چهارمین ایستگاه مطالعه شهرستان شمیرانات بخوانید :
چهارمین ایستگاه مطالعه شهرستان شمیرانات، در محل دهیاری روستای نیکنامده راه‌اندازی شد.   به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات، چهارمین ایستگاه مطالعه شهرستان شمیرانات در روز دوشنبه 16 مرداد سال جاری با حضور رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی و دهیاری روستای نیکنامده در محل دهیاری برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 6:15

چکیده : ... با عنوان : دیدار رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات با دهیاری روستای نیکنام‌ده بخوانید :
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات با دهیاری روستای نیکنام‌ده دیدار کرد.   به‌گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات، علی محسنی رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات در روز دوشنبه مورخ 16 مرداد ماه سال جاری در محل دهیاری روستای نیکنام‌ده با دهیاری این روستا برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 6:15

چکیده : ... با عنوان : تقبّل کمک هزینه سفر مشهد مقدس توسط دهیاری نیکنام‌ده بخوانید :
تقبّل کمک هزینه سفر مشهد مقدس توسط دهیاری روستای نیکنام‌ده به اعضا فعال که معرف کتابخانه به دوستان خود باشند،  انجام می‌پذیرد.   به‌گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات،در حاشیه برگزاری مراسم تقدیر از "برندگان مسابقه کتابخوانی زندگی به سبک روح ا..." ، در کتابخانه شهدای نیکنام‌ برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 6:15

چکیده : ... با عنوان : تقدیر از برندگان مسابقه‌ کتاب‌خوانی "زندگی به سبک روح ا..." در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده بخوانید :
تقدیر از برندگان مسابقه‌ کتاب‌خوانی "زندگی به سبک روح ا..." در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده انجام شد.   به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات، تقدیر از برندگان مسابقه‌کتاب‌خوانی "زندگی به سبک روح ا..." در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده در روز دوشنبه مورخ 16 مرداد ماه سال جاری در محل ک برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 6:15

چکیده : ... با عنوان : تقدیر از برندگان مسابقه کتابخوانی "زندگی به سبک روح ا..." در کتابخانه اندیشه لواسانات بزرگ بخوانید :
از برندگان مسابقه کتابخوانی "زندگی به سبک روح ا..." در کتابخانه اندیشه لواسانات بزرگ تقدیر شد.   به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات، مراسم تقدیر از برندگان مسابقه کتابخوانی "زندگی به سبک روح ا..."، در روز دوشنبه مورخ 16 مرداد ماه 1396 از ساعت 16 با حضور علی محسنی رئیس ادا برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده...
ما را در سایت برگزاری جمع‌خوانی و بلند‌خوانی کتاب زندگی به سبک روح ا... در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : پنجشنبه 19 مرداد 1396 ساعت: 6:15